Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn tuyển dụng
Tel: 02203.833.536 baovevietduc@gmail.com
Chăm sóc khách hàng
Tel: 0220.3833.535 baovevietduc@gmail.com
Hành chính - nhân sự
Tel: 0961.168.838 baovevietduc@gmail.com
Nghiệp vụ bảo vệ
Tel: 0913.269.167 baovevietduc.tgd@gmail.com
kế toán - tài chính
Tel: 0962.081.815 baovevietduc@gmail.com
Đội thanh tra bảo vệ
Tel: 0966.81.67.67 baovevietduc@gmail.com
Kinh Doanh
Tel: 0982.788.266 baovevietduc@gmail.com
Đội cơ động
Tel: 090.34.116.72 baovevietduc@gmail.com

Bài viết mới nhất

Liên kết web

Sắp xếp theo: